Välkommen till Vinga Installation AB

Kompetens inom EL, Data/tele


                Om oss


Vinga installation grundades 1988 under namnet Elektro-centralen AB och har fram till 2006 bedrivit framförallt styrinstallationer.


2006-2009 breddades inriktningen i bolaget som då startade upp Elektro-centralen Entreprenad,
Communication, IT och Service.

Fram till 2018 så har bolaget växt sig starka inom
samtliga grenar.


Filosofin är att ha duktiga, engagerade och ansvarstagande medarbetare.


Vår ambition är att växa genom stärkta relationer med både etablerade som nya kunder och leverantörer.
Våra tjänster

Entreprenad


  • EL
  • Belysning
  • Brandlarm
  • Passagesystem/Porttelefoni
  • Data/Fibernät
  • KNX


Konsult


  • Projektledning
  • Projekteringsledning
  • Projektering


Kvalitet och miljö

I allt vi gör vill vi överträffa våra kunders förväntningar och erbjuda ett mervärde och våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att
leverera detta.


På Vinga installation AB pågår därför ett ständigt förbättringsarbete som ska utveckla vår verksamhet för att erbjuda säkra och hållbara lösningar för såväl våra medarbetare och kunder som miljön.


Vi förbinder oss också att följa lagar och krav.

Som ett led i detta arbete har vi definierat en företagspolicy.


Genom kontinuerlig kompetensutveckling inom arbetsmiljö, kvalitet, säkerhet, miljö samt andra för verksamheten relevanta områden kan
våra medarbetare förverkliga vår företagspolicy.


Vår företagspolicy fastställer de grundläggande värderingarna för Arbetsmiljö, Medarbetare, Kvalitet, Säkerhet och Miljö som skall råda på Vinga installation AB.


Vår företagspolicy är vår vägvisare för att bli
ett bättre och säkrare företag för våra medarbetare, kunder och omfattar även inhyrd personal och underentreprenörer.

     Kontakt

Vinga Installation AB

Exportgatan 38D

422 46 Hisings-Backa

Org. nummer: 556332-2006


Info@vingaab.se

Andreas Linde

Andreas@vingaab.se

+46 705 71 89 43

Marcus Linde

Marcus@vingaab.se

+46 727 16 69 69

Jesper Mattsson

Jesper@vingaab.se

+46 734 48 48 06

Vinga Installation AB

Exportgatan 38D

422 46 Hisings-Backa

Sverige

Kontakta oss

 
 
 
 

Copyright © Alla rättigheter förbehållna